agera

Integrationsskolan agera - för demokrati mot diskriminering

Agera är ett integrationsprojekt där vi kombinerar utbildning, dialog och medborgarsamtal inom fyra olika teman.
- Diskriminering
- Integration
- Demokrati
- Jämställdhet

Se utbildningspaketen som vi har via att trycka på länken: 
Utbildningar 

Sommaraktiviteter

Under sommaren besöker vi olika platser i kommunen med information om vår verksamhet. Se datum för när vi besöker en plats nära dig: 

Juni
 11/6 Sjuntorp
 18/6 Velanda
 

Juli
2/7 Sylte
4/7 Slussarna
9/7 Karlstorp
11/7 Tingvalla
16/7 Upphärad
19+20/7 Centrum 
23/7 Stavre
25/7 Strömslund
30/7 Källstorp

Augusti
1/8 Skogshöjden
6/8 Överby
8/7 Lextorp
 

Svara på vår undersökning:
"Känner du dig diskriminerad?"
 
Vi gör en undersökning om individer känner sig diskriminerade. Om din upplevelse är att du känner/kännt dig diskriminerad vill vi också veta inom vilken disrkimineringsgrud. 

Vill du skicka in ditt svar?
Skriv om du upplevt/upplever dig diskriminerad. Om du svarar ja, skriv även i vilken eller vilka grunder du upplever dig diskriminerad.
(Se talongen för mer information och vilka grunder)