accept

Ungomar och diskriminering

Vi arbetar med förebyggande arbete via utbildningar, information, stöd och råd vid diskriminering som riktar sig till ungdomar.

ACCEPT är aktiviteter för unga om fördomar, normer och värderingar.


Vi erbjuder: 
- Lärarstöd och utbildning i diskriminering
- Värderingsövningar för elever och personal
- Aktiviteter och kunskap om normkritik
 
Läs mer om våra utbildningar här.

 

antidiskrimineringspriset 

En gång om året delar vi ut ett pris till elever som arbetat mot diskriminering. Detta görs för att uppmärksamma FN:dagen mot rasism och diskriminering de 21 mars. Priset är 
1 500 kronor och tilldelas till eleven/er som bidrar till att skapa en skola där elever inte förtrycks eller utsätts för diskriminerande och orättvis behandling på grund av: etnicitet, kön, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, funktionsnedsättning eller religion.

Du som rektor, lärare, kompis, förälder eller annan person i elevens närhet har möjlighet att nominera! Förslag på pristagare skickas in med motivering senast den 6 mars.  Nomineringen ska även innehålla namn, klass och skola för eleven.

Här kan du läsa om 2019 års pristagare.

Antidiskrimineringsbyrån delade i år ut pris för arbete mot diskriminering och förtryck till två elever på sjuntorpskolan. Läs mer om priset i bifogat dokument:

Till elever, föräldrar och lärare:
  • Är ditt barn trakasserad, kränkt eller diskriminerad i skolan?                  Kom och prata med oss!

  • Är din skola intresserad av att få veta mer om de utbildningar vi erbjuder, ta kontakt med oss!

Kontakta oss:

 

Lovisa Brinck – Informatör
informator.adb@telia.com  

Nora Emanuelsson - Kommunikatör & tf. Handläggare
integrationsforum@telia.com

Eller ring till kansliet: 0520-83453