För elever

Antidiskrimineringsbyrån har beslutat att åter igen dela ut ett pris till elever. Den här gången till elever som bidrar till att skapa en skola där elever inte förtrycks eller utsätt för diskriminerande handlingar på grund av: etnicitet, kön, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, funktionsnedsättning, eller religion.

Vi kommer att hålla priscermoni den 21 mars 2019 på FN-dagen mot diskriminering och rasism.

Vänligen se nedan för mer information och kontaktuppgifter vid normering:
 

Här kan du läsa om årets pristagare år 2019.

För föräldrar och elever

Antidiskrimineringsbyrån kommer att sätta igång en föräldragrupp för att ge råd, informera och stötta vårdnadshavare med frågor om kränkning eller diskriminering i skolan.

Är ditt barn trakasserad, kränkt eller diskriminerad i skolan? Kom och prata med oss!
 
När: tisdagar, kl. 15-17.00.
Plats: Våra lokaler på Föreningsgatan 16, 461 30 Trollhättan

För mer frågor tveka inte att kontakta oss:
Cathrin Boström – Handläggare
Louise Olsson – Informatör
Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Telefon 0520- 834 53 eller
integrationsforum@telia.com  eller informator.adb@telia.com    

För lärare

Antidiskrimineringsbyrån har en utbildningsserie för lärare i Trollhättan Stad om diskriminering i skolan.

Är din skola intresserad av att få vår utbildning ta kontakt med oss:

Cathrin Boström – Handläggare
Louise Olsson – Informatör
Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Telefon 0520- 834 53 eller
integrationsforum@telia.com