Utbildningar

Antidiskrimineringsbyrån erbjuder utbildning om:
  • Diskrimineringslagstiftningen
  • Diskrimineringsgrunderna
  • Skyddade samhällsområden
  • Olika typer av dikskriminering
  • Aktiva åtgärder

Vi erbjuder utbildningar till: 
Skola, skyddsombud, företag eller förening. Vi anpassar utbildningen utefter era önskemål.

Aktiva Åtgärder
Nytt sedan 2017 är att likabehandlingsplaner ingår under Aktiva Åtgärder. 
 
För mer information eller bokning av utbildningar eller föredrag kontakta oss på 
integrationsforum@telia.com eller ring på 0520-834 53