Kvinnors rättigheter

Kvinnors Rättigheter är ett pågående projekt där vi driver frågor kring tre attsatser:
- Diskriminering av kvinnor
- Jämställdhet
- Hederskultur

Vi har genomfört en konferens och en dialogträff för att samla kunskap kring ämnet samt skapa ett nätverk. Genom en kunskapsinsamling från de träffar vi genomfört har vi kommit fram till ovanstående tre attsatser som vi kommer arbeta med.

Vill du vara med i nätverket kring kvinnors rättigheter ?
Kontakta oss på: informator.adb@telia.com eller ring oss på 0520-834 53. 
 

Vill du veta mer om vad vi gör? Klicka på dokumentet

Aktiviteter:
Cafeträff den 22 maj kl.17.00.
Kvinnojouren Duvan kommer och presenterar sin verksamhet. Efter kommer vi att samtala om kvinnors utsatthet och vad vi kan göra åt det. 
 
 

Vill du engagera dig i Kvinnors Rättigheter? Ta kontakt med oss!