MR-dagen FYRBODAL 2017 I BILD OCH TEXT

En sammanfattning av talen och föredragen finns i text och kan hittas genom att klicka på respektive bilder till vänster.
 

Observera att texterna är inte direkt transkiperade utan sammanställda av Integrationsforum och bör därmed ses som en tolkning av föredragshållarnas/talarnas/paneldeltgarnas presentationer.