Nycklar till det svenska samhället 
projektet är avslutat

Nycklar till det svenska samhället är ett integrations-projekt inom ramen för Tidiga insatser för asylsökande
Det arrangeras av Integrationsforum och finansieras av Länstyrelsen i Västra Götaland. 

 


Syfte: erbjuda tidiga insatser för asylsökande

Med projektet är förhoppningen att våra deltagare upplever att deras tid som asylsökande blir mer meningsfull - genom delaktighet, inkludering, nya bekantskaper och ny kunskap.

Nycklarna - Innefattar kunskap om det svenska samhället och det svenska språket. De berör rättigheter och skyldigheter i Sverige, hur olika delar av samhället fungerar, normer och värderingar, jämställdhet, sexualitet och hälsa.

Nätverksskapande - Att genom personliga möten stegvis utöka kontaktytorna mellan de asylsökande och svensktalande människor, organisationer och myndigheter i samhället.

Kreativt lärande -  Genom att engagera deltagarna i gruppdiskussioner vill vi skapa en djupare förståelse för de ämnen vi diskuterar och ta vara på deltagarnas vilja att bidra till lärprocessen.

Målgrupp

Personer över 18 år som är asylsökande eller som har uppehålls-tillstånd men som
bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering.

I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de i eget boende.

 

KURSUpplägg

Tre träffar per vecka i åtta veckor.
 
Språkcafé tillsammans med föreläsningar
och seminarier.

 
Dessa hålls på gundläggande nivå
med tolk.

 
Kostnadsfritt och frivilligt deltagande! 

 

Teman

Att bo i Sverige
Hälsa
Avtal och försäkringar
Lag och rätt
Normer och värderingar
Sexualitet
  Föräldrarollen
Trafiksäkerhet 


 

Nycklar till det svenska samhället genomförs i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland