UTBILDNINGAR

Vi erbjuder anpassade föreläsningar, utbildningar och workshops, till så väl ideella organisationer som företag inom diskriminering, genus och jämställdhet. 

Läs mer om våra utbildningar nedanför.

 

Diskriminering
Vill du veta mer, tryck på länken.
Aktiva Åtgärder
Vill du veta mer, tryck på länken.

Rasism

Vill du veta mer, tryck på länken.

Genus
Vill du veta mer, tryck på länken.
Jämställdhet
Vill du veta mer, tryck på länken.

 

 Vi anpassar utbildningen utefter era önskemål. 

Vill du veta mer om våra utbildningspaket kontakta oss på 0520-834 53 eller på mail: integrationsforum@telia.com