UTBILDNINGAR

Inom ramen för vårt opinionsbildande arbete är utbildning och kunskapsspridning två viktiga delar. Vi erbjuder kompetenshöjande insatser i form av utbildningar och workshops inom diskrimineringslagstiftningen, mänskliga rättigheter, rasism, normkritik, jämställdhet och aktiva åtgärder. Alla våra utbildningar vilar på en intersektionell och normkritisk grund.  
 
Vi har färdiga utbildningar men vi skräddarsyr innehållet efter er verksamhets unika behov. Ni kan välja mellan grundföreläsning, workshop eller en längre utbildning.

 Vi anpassar utbildningen utefter era önskemål. 

Vill du veta mer om våra utbildningspaket kontakta oss på 0520-834 53 eller på mail: integrationsforum@telia.com