Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder handlar om att motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter och möjligheter på din arbetsplats. Aktiva åtgärder innefattar följande steg: 
_______________________________________

  • Fyra steg som metod
Undersök, analysera, åtgärda och följa upp och utvärdera.
  • Fem områden
Arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, kompetensutveckling och utbildning och möjligheten att förena arbete och föräldraskap.
  • Alla sju diskrimineringsgrunderna
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning , ålder
  • Särskilda uppgifter
Lönekartläggning, främja jämn könsfördelning och att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.


OBS, aktiva åtgärder ersätter jämställdhetsplanerna för arbetsgivare och gäller alla företagare från och med den 1 januari 2017

Vi erbjuder följande paket:
1, Diskrimineringlagen & förebyggande arbete, cirka 2h

2, Diskriminering och likabehandlig i skolan, cirka 2h

3, Fördjupning inom något område i diskrimineringslagen, cirka 2h

4, Skräddarsydd utbildning enligt beställarens behov,
cirka 2h
______________________
För rådgivning kontakta:
handläggare:
integrationsforum@telia.com
eller ring till 0520-834 53. 

För utbildning kontakta:
Lovisa Brinck, informatör: informator.adb@telia.com
eller ring till 0520-834 53.
______________________
Besöksadress:
Föreningsgatan 16
461 30 Trollhättan