GENUS

"Genus- det socialt konstruerade könet." Är inledningen till vår utbildning inom genus. 
Utbildningen innehåller bland annat information om könsroller, hur vi upprätthåller olikheter mellan könen och hur detta påverkar individen och samhällets uppbyggnad.

Olika teman som tas upp i utbildningen är:

  • Förutsättningar, möjligheter och begränsningar
  • Kön och könsroller
  • Samspelet mellan individ och samhället
  • Varför ett genusperspektiv behövs

Vill du lära dig mer om genus? 
Kontakta oss för mer information.


Föreläsare: 
Lovisa Brinck, Informatör

Utbildning:
Övriga frågor angående utbildningar kontakta:
informator.adb@telia.com eller ring till: 0520-834 53

Besöksadress:
Föreningsgatan 16, 
461 30 Trollhättan