Rasism


Vår utbildning om rasism handlar om att motverka de strukturer och attityder i samhället som idag ger olika förutsättningar för individer av olika etnicitet, hudfärg, religion och härkomst. Utbildningen synliggör dolda strukturer och fördomar men fokuserar också på hur ni kan arbeta framåt för ett mer jämlikt klimat. 
 

Teman som utbildningen berör:
 

  • Rasismens ideologi och historia
  • Fördomar och okunskap
  • Strukturell rasism 
  • Etnisk profiliering 
  • Hur man arbetar förebyggande
Kontakt

Föreläsare
Nora Emanuelsson
Kommunikatör

E-post
info.adb@telia.com

Telefon
0520-834 53

Besöksadress
Föreningsgatan 16, 
461 30 Trollhättan