ACCEPT 

Antidiskrimineringsbyrån erbjuder aktiviteter för unga om fördomar, normer och värderingar. 

Aktiviteterna är utformade så att deltagarna aktivt interagerar med varandra och får tid för reflektion och samtal. Samtidigt bidrar vi med fördjupade kunskaper kring de olika ämnena.


Vi diskuterar orättvisor, hur vi blir bemötta vid första ögonkastet och hur vi bemöter andra samt motverkandet av diskriminering.

 


Aktiviteterna passar till både små och stora ungdomsgrupper så som fritidsgårdar, idrottsföreningar samt skolklasser. 
Vi anpassar utbildningen efter era behov. 

  

Kontakta oss 
Nora Emanuelsson 
integrationsforum@telia.com
0520-83453

 

VÅRA AKTIVITETER

Heta stolen
Fokus på jämställdhet. Utmanande påståenden som öppnar upp för funderingar diskussion och samtal om jämställdhet och unga.

Osynliga lappar
Fokus på fördomar. Vilka etiketter sätter vi på varandra och vad för värde kan lapparna få och vilka konsekvenser kan det innebära

Ett steg fram
Fokus på förutsättningar. Ungdomarna får reflektera över om alla människor har lika möjligheter och samma förutsättningar i samhället