om oss

Vilka är vi

Integrationsforum är en ideell förening. Vårt syfte är att verka för de mänskliga rättigheterna. Vi strävar efter ett samhälle med jämlikhet och mångfald, där människors olikheter ses som en fördel och alltid respekteras. Vi vill se ett samhälle fritt från förtryck, fördomar, utsatthet och diskriminering. Föreningen arbetar för en rättvisare värld.

Vad vi gör

Vi arbetar med många frågor kring mänskliga rättigheter, därför har vi flera mindre och större projekt. Vårt största arbete är vår antidiskrimineringsbyrå. Här arbetar vi med frågor som rör diskriminering, vi erbjuder råd och stöd till individer, utbildar och skapar opinion. Vi vill också finnas till som en träffpunkt för organisationer och enskilda som tillsammans kan arbeta för våra mål och visioner om ett öppnare samhälle.

Vår historia

Föreningen startade i april 1999 som en NGO för att motverka rasism och högerextrema grupper men också för att arbeta med integration i samhället. Ett år senare startade föreningen även en av landets första Antidiskrimineringsbyråer.

styrelse och personal

Från vänster: Binyam Paulos, Peter Karlsson, Ema Enderlein Fall, Lisbeth Bengtsson, Monica Sjökvist 

STYRELSEN 2021/2022

Ordförande - Ema Enderlein Fall
Mitt namn är Ema Enderlein Fall.
Jag är driven, lojal och oftast glad. Uppskattar ärlighet och rak dialog vilken är min styrka som ordförande i Integrationsforum. Jag vill att vi ska bli bättre att synas, nätverk och på så sätt bli starkare än någonsin.

Vice ordförande - Binyam Paulos
Jag vill vara med och forma ett jämlikare samhälle där alla får samma förutsättningar och möjligheter oavsett bakgrund. Bidra till rättvis resursfördelning i samhället och eliminera den strukturella rasismen samt det postkoloniala synsättet som Sverige präglas av idag. Jag tror på Ubuntu filosofin -  ”jag är den jag är på grund av vad vi alla är" och alla människor är lika värda. Jag valde att ha ett aktiv roll i Integrationsforum när min då 4 åriga dotter kom hem från förskolan och undrade om hennes hudfärg var äckligt.

Sekreterare - Lisbeth Bengtsson
Jag heter Lisbeth Bengtsson, är journalist, verksam i Brottsofferjouren och sitter med i Integrationsforums styrelse, där jag är sekreterare. Förutom att förfärdiga skrivelser och protokoll, brukar jag, fast jag numera är pensionär, skriva artiklar till dagspressen om vad vi har för oss i föreningen. Jag brinner för mångfald och alla människors lika värde, har engagerat mig starkt för migration och asylsökandes rätt och framför allt för de ensamkommande flyktingungdomarnas utsatta situation.

Kassör - Monica Sjökvist
En driven idéspruta med stort engagemang. Gillar inredning och hur man kan ge gamla saker nytt liv. Loppisar är sommarens stora nöje, dock håller mina barn kanske inte med om det.
 
Ogillar orättvisor och försöker ge en hjälpande hand där möjlighet finns.
Att kunna göra skillnad för någon annan driver mig och gör mig glad.
Alla kan vi göra skillnad och tillsammans är vi starka.

Ledamot - Yusuf Abdullahi
Mitt namn är Yusuf Abdullahi och jag är född och uppväxt i Somalia. Jag brinner för integration och det betyder mycket för mig. Vidare vill jag att alla ska känna tillhörighet och vara en del  av det svenska samhället oavsett var de är födda och vilken etnisk bakgrund de har. Själv är jag spontan, entusiastisk och optimistisk.

Ledamot - Peter Karlsson

Mitt namn är Peter. Jag är en lugn och snäll person med stor humor. Är en öppen, glad och social kille. Sedan ett antal år tillbaka jobbar på ett företag med kontorshjälp och fackliga frågor. Jag är uppväxt i Trollhättan även delvis i Sigtuna. Jag är engagerad på olika sätt i föreningslivet bland annat här på Integrationsforum där jag varit aktiv i många år. Jag sjunger i en kör och seglar jolle. På fritiden intresserar jag mig för historia. Jag brinner för mångfald och alla människors lika värde. För mig är föreningar som hjälper människor som har blivit utsatta för rasismen eller diskriminering av ytterst stor vikt därför är jag glad att få sitta med i Integrationsforums styrelse.

Personal

Nora Emanuelsson
Verksamhetsledare 

Nora arbetar som Verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån sedan maj 2019. Nora är utbildad beteendevetare och har en kandidatexamen i Kulturantropologi.

Mail: nora.emanuelsson@adbfyrbodal.se
Telefon: 076-782 07 33

Johanna Zuhr
Jurist

Johanna arbetar som jurist på Antidiskrimineringsbyrån sedan maj 2021. Johanna har en juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

Mail: jurist@adbfyrbodal.se
Telefon: 073-096 36 86

Elin Nilsson
Projektansvarig

Elin arbetar som projektansvarig på Antidiskrimineringsbyrån sedan augusti 2021.
Elin har en masterexamen i Globala Studier med inriktning politisk ekonomi och globala genusstudier.

Mail: elin.nilsson@adbfyrbodal.se
Telefon: 070-517 64 01