om oss

Vilka är vi

Integrationsforum är en ideell förening. Vårt syfte är att verka för de mänskliga rättigheterna. Vi strävar efter ett samhälle med jämlikhet och mångfald, där människors olikheter ses som en fördel och alltid respekteras. Vi vill se ett samhälle fritt från förtryck, fördomar, utsatthet och diskriminering. Föreningen arbetar för en rättvisare värld.

Vad vi gör

Vi arbetar med många frågor kring mänskliga rättigheter, därför har vi flera mindre och större projekt. Vårt största arbete är vår antidiskrimineringsbyrå. Här arbetar vi med frågor som rör diskriminering, vi erbjuder råd och stöd till individer, utbildar och skapar opinion. Vi vill också finnas till som en träffpunkt för organisationer och enskilda som tillsammans kan arbeta för våra mål och visioner om ett öppnare samhälle.

Vår historia

Föreningen startade i april 1999 som en NGO för att motverka rasism och högerextrema grupper men också för att arbeta med integration i samhället. Ett år senare startade föreningen även en av landets första Antidiskrimineringsbyråer.

styrelse och personal

Från vänster: Yusuf Abdullahi, Ema Enderlein Fall, Lisbeth Bengtsson, Nancy Contreras, Binyam Paulos.

STYRELSEN 2020/2021

Styrelsen består av sex ledamöter med representationer från olika etniska bakgrunder samt tillhörande olika medlemsorganisationer. Styrelsen ska  bestå av tre kvinnor och tre män.

Ordförande - Ema Enderlein Fall
Mitt namn är Ema Enderlein Fall.
Jag är driven, lojal och oftast glad. Uppskattar ärlighet och rak dialog vilken är min styrka som ordförande i Integrationsforum. Jag vill att vi ska bli bättre att synas, nätverk och på så sätt bli starkare än någonsin.

Vice ordförande - Binyam Paulos
Jag vill vara med och forma ett jämlikare samhälle där alla får samma förutsättningar och möjligheter oavsett bakgrund. Bidra till rättvis resursfördelning i samhället och eliminera den strukturella rasismen samt det postkoloniala synsättet som Sverige präglas av idag. Jag tror på Ubuntu filosofin -  ”jag är den jag är på grund av vad vi alla är" och alla människor är lika värda. Jag valde att ha ett aktiv roll i Integrationsforum när min då 4 åriga dotter kom hem från förskolan och undrade om hennes hudfärg var äckligt.

Sekreterare - Lisbeth Bengtsson
Jag heter Lisbeth Bengtsson, är journalist, verksam i Brottsofferjouren och sitter med i Integrationsforums styrelse, där jag är sekreterare. Förutom att förfärdiga skrivelser och protokoll, brukar jag, fast jag numera är pensionär, skriva artiklar till dagspressen om vad vi har för oss i föreningen. Jag brinner för mångfald och alla människors lika värde, har engagerat mig starkt för migration och asylsökandes rätt och framför allt för de ensamkommande flyktingungdomarnas utsatta situation.

Kassör - Nancy Contreras
Mitt namn är Nancy Contreras och jag är kassör på Integrationsforum mot Rasism. Jag har under de senaste fem år arbetat med kvinnofrågor och kvinnors rättigheter i såväl Trollhättan som i Göteborg. För mig är mänskliga och kvinnors rättigheter fundamentala för att kunna ha ett jämställt och rättvist samhälle.

Ledamot - Yusuf Abdullahi
Mitt namn är Yusuf Abdullahi och jag är född och uppväxt i Somalia. Jag brinner för integration och det betyder mycket för mig. Vidare vill jag att alla ska känna tillhörighet och vara en del  av det svenska samhället oavsett var de är födda och vilken etnisk bakgrund de har. Själv är jag spontan, entusiastisk och optimistisk.

Personal

Nora Emanuelsson
Kommunikatör / T.f Handläggare

Nora arbetar som Kommunikatör på Antidiskrimineringsbyrån sedan maj 2019. Från oktober 2019 är hon också tillförordnad Handläggare. Nora är utbildad beteendevetare och har en kandidatexamen i Kulturantropologi.

Mail: nora.emanuelsson@adbfyrbodal.se
Telefon: 076-782 07 33

Lovisa Brinck
Informatör

Lovisa arbetar som Informatör på Antidiskrimineringsbyrån sedan september 2019. Lovisa har en kandidatexamen i Globala Studier. Mail: lovisa.brinck@adbfyrbodal.se
Telefon: 070-517 64 01