språkcafé

Välkomna att träffas, lyssna, prata och umgås! 
OBS på grund av den rådande situationen med Corona COVID19 är språkcafét stängt tills vidare.

Språkcafét startades 2016 i samverkan med Rädda Barnen Trollhättan. Det är en öppen mötesplats som ger dig som är ny i Sverige chans att umgås med svensktalande och för att öva dig i det svenska språket. Svensktalande som vill erbjuda sin tid och språkkunskaper i svenska är också välkomna att medverka i vårt Språkcafé.

Språkcafét är öppet för alla, välkommen.