utbildningar
 


Inom ramen för vårt opinionsbildande och informerande arbete är utbildning och kunskapsspridning två viktiga delar. Vi erbjuder kompetenshöjande insatser i form av utbildningar och workshops inom diskrimineringslagstiftningen, mänskliga rättigheter, rasism, normkritik, jämställdhet och aktiva åtgärder. Alla våra utbildningar vilar på en intersektionell och normkritisk grund. Vi anpassar utbildningen efter era önskemål. 
 
Ni kan välja mellan tre olika alternativ:
1. Grundutbildning
2. Skräddarsydd utbildning och/eller fördjupningsutbildning
3. Utbildning tillsammans med workshops, i form av aktivitetsövningar för deltagarna.


Kontakta oss för bokning av utbildning: 

info@adbfyrbodal.se
0520-834 53

Vad är diskriminering? Vad säger vår diskrimineringslag, vilka rättigheter och skyldigheter finns och hur arbetar vi förebyggande mot diskriminering?
Mänskliga rättigheter vad är det egentligen? Hänger det ihop med vår demokrati?
Vad är rasism, hur arbetar vi med fördomar och normer kopplat till etnicitet?

 
Jämställdhet - vi uppmärksammar strukturer, normer och attityder i samhället som idag ger olika förutsättningar och möjligheter kvinnor och män.

Vad är normalt? Vad är en norm och hur förändrar vi exkluderande normer?