integration & rasism

Föreningen startade med syfte att motverka rasism och högerextrema grupper men också för att arbeta med integration i samhället.

OM DEMOSTrationerna, polisvåldet och rasism

Rasism handlar om ett strukturellt förtryck och intolerans mot grupper. Det är inte enskilda händelser utan ett helt system, med en lång historia och makthierarkier som svarta personer utsätts för. Det som nu uppmärksammas i media gällande polisvåld är endast delar ur de rasistiska strukturer som samhället präglas av, därför får vi inte får isolera händelserna. Varken till att handla om USA eller om poliser utan det är ett globalt problem som även finns här i Sverige. 

Det som svarta blir utsatta för är lätt att känna sig chockerad över, att tala om det i termer som sjukt och omänskligt är en normal reaktion, men det är viktigt att ha i åtanke att det kan också vara problematiskt och förminskande. När vi väljer att se på polisvåldet på detta sättet så skjuter vi också samtidigt ifrån oss problemet. Det kan då upplevas som att det som sker är långt ifrån de egna livet, att det aldrig skulle ske på våra gator, detta tar tyvärr  bort fokus från allas vår delaktighet i de rasistiska strukturerna i vårt egna samhälle.

Det finns många historier och vittnesmål från svarta i Sverige som också utsätts för övervåld från polis och väktare men det finns framförallt rasistiska strukturer i vårt vardagliga liv som allt är en del i dessa normaliserade strukturer som i samhället möjliggör för de våld vi ser idag.

Vi är alla delar av strukturerna, omedvetet som medvetet och det är allas vårt ansvar att därför alliera oss tillsammans.  

Det du kan göra är:

1. Utbilda dig ämnet, lyssna och lär dig av personer med erfarenhet och kunskap.

2. Om du tillhör den privilegierade gruppen ge plats åt de med självupplevda berättelser men stå enad med dem. 

3. Förneka eller förminska inte personers upplevelser av rasism.

4. Säg ifrån när du hör eller märker av rasistiska händelser och kommentarer.

5. Stötta organisationer och personer som arbetar mot rasism. 

6. Var empatisk, visa empati för dina medmänniskor som utsätts för rasism.

integration

Integration handlar för oss om att förena människor. Vi strävar efter ett samhälle med gemenskap och solidaritet utan tankar om ”vi och dom”.  Integrationen är en social process där olika grupper möts och förenas, ett givande och tagande. Det handlar inte om att en grupp ska assimileras till en annan utan om att alla grupper integreras till en och samma gemenskap trots olikheter.

För att uppnå detta vill Integrationsforum:

  • Skapa mötesplatser – träffas, dela erfarenheter och bilda nätverk
  • Engagera – Målet  är att fler engagerar sig i arbetet mot rasism och för integration
  • Mobilisera - Bilda opinion och vara en aktuell röst i debatten kring frågor om mänskliga rättigheter
  • Sprida kunskap – utbilda och informera personer i vårt samhälle   

rasism

Att motverka rasism är en viktig del i vårt arbete för de mänskliga rättigheterna. Rasism grundar sig i en ideologisk föreställning om att det är rimligt att dela in människor i grupper baserat på ursprung och utseendemässiga skillnader. En rasbiologi där egenskaper kopplas ihop med hudfärg och etnicitet. En mörk historia sätter grunden för rasismen som började i föreställningar om underlägsna och överlägsna människor kopplat till ras. Den vita "rasen" som överlägsen och den svarta som underlägsen. Idag förnekar de allra flesta rasbiologinstankar men rasismen lever på många sätt kvar i vårt samhälle och det är ytterst viktigt att synliggöra och fortsätta kampen mot den strukturella rasismen.
 
Rasism handlar om strukturell diskriminering, det innebär att det finns ett samhällsystem som utgår från en vithetsnorm där hela grupper i samhället missgynnas. Det handlar alltså om institutionaliserade diskriminerande strukturer som på grund av detta ses som ”normala” i samhället eller kulturen. Det är alltså en skillnad på diskriminering och rasism, alla kan bli diskriminerade av olika anledningar men alla kan inte utsättas för rasism. Rasism handlar inte om en  enskild händelse eller en individ som diskriminerar en annan, utan det handlar om ett helt system och en historia där hela samhället agerar inom strukturer som på grund av stereotypa fördomar gör det svårt att inte diskriminera.

För att motverka rasism måste vi utbilda och sprida information om dessa diskriminerande strukturer. Vi kan inte tolerera och acceptera ett samhälle där grupper diskrimineras på grund av hudfärg och etnicitet. Vi i Integrationsforum vill se ett samhälle fritt från diskriminering och rasism.