INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 

Planering för intenationella kvinnodagen 2022 drar igång under hösten. Kontakta elin.nilsson@adbfyrbodal.se om du vill ha mer info eller är intresserad av att engagera dig.


Ta del av 2021 års utställning 100 år av kvinnlig rösträtt (endast via dator). 

en vecka fritt från våld

En vecka fri från våld sker under vecka 47. Det är en vecka för att uppmärksamma våldet och det våldsförebyggande arbetet ur ett genusperspektiv. Tillsammans står vi upp mot mäns och killars våld och arbetar mot ett mindre våldsamt samhälle.