kvinnors rättigheter

Kvinnors Rättigheter är ett pågående projekt där vi driver frågor kring diskriminering av kvinnor, hederskultur och jämställdhet. Här ordnas träffar och evenemang på temat kvinnors rättigheter.
En av våra sju diskrimineringsgrunder i lagen är just kön och visst syftar den inte bara på kvinnor men som historien och nuet visar är kvinnor fortfarande en grupp som mångt och mycket missgynnas i stora delar av livet. Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. På grund av detta är det viktigt att vi ständigt påminner oss om den orättvisa och aktivt arbetar för att förändra situationen.

Vill du vara med i nätverket kring kvinnors rättigheter?
Kontakta oss: Lovisa.brinck@adbfyrbodal.se