kvinnors rättigheter

en vecka fritt från våld

En vecka fri från våld sker under vecka 48. Det är en vecka för att uppmärksamma våldet och det våldsförebyggande arbetet ur ett genusperspektiv. Tillsammans står vi upp mot mäns och killars våld och arbetar mot ett mindre våldsamt samhälle.
I samma vecka ligger i år den 25 november vilket är den internationella dagen av avskaffandet av våld mot kvinnor. Även kallad Orange day. Det är dagen då världen färgas i orange för att manifestera och ta ställning mot våldet. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Följ länkarna nedan till online händelserna

Kvinnors Rättigheter är ett pågående projekt där vi driver frågor kring diskriminering av kvinnor, hederskultur och jämställdhet. Här ordnas träffar och evenemang på temat kvinnors rättigheter.
En av våra sju diskrimineringsgrunder i lagen är just kön och visst syftar den inte bara på kvinnor men som historien och nuet visar är kvinnor fortfarande en grupp som mångt och mycket missgynnas i stora delar av livet. Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. På grund av detta är det viktigt att vi ständigt påminner oss om den orättvisa och aktivt arbetar för att förändra situationen.

Vill du vara med i nätverket kring kvinnors rättigheter?
Kontakta oss: Lovisa.brinck@adbfyrbodal.se