INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

DEN 8 MARS 2021

Den 8 mars uppmärksammade vi den internationella kvinnodagen. Vi ville belysa vikten av ett arbete för jämlikhet och jämställdhet både genom att visa på den ojämställdhet och den problematik som finns i samhällets alla delar idag men också visa på positiva effekter av just ett jämställdhets- och jämlikhetsarbete.
 
Ta del av vår utställning 100 år av kvinnlig rösträtt (endast via dator). 

Föreläsningar 

Enhetn mot våld i nära relation
Magda Augustsson.

Enheten mot våld i nära relation arbetar dagligen med personer som utsätts för våld i hemmet. Magda Augustsson är en av kuratorerna, hon möter många kvinnor med egna berättelser om våldet i sitt dagliga arbete. 

Missade du Föreläsningen? 

Se den i efterhand här.


Linnéa Claeson

Linnéa Claeson är en prisbelönt aktivist, talare och f.d. handbollsproffs, som hela sitt liv engagerat sig för mänskliga rättigheter. Hon pratar om mod att vilja och våga   förändra, och om hur det är att vara en stark röst idag.


Föredraget går tyvärr inte att se i efterhand. 

kontakta Lovisa.brinck@adbfyrbodal.se för mer info. 

Arrangörer

kvinnors rättigheter

Kvinnors Rättigheter är ett pågående projekt där vi driver frågor kring diskriminering av kvinnor, hederskultur och jämställdhet. Här ordnas träffar och evenemang på temat kvinnors rättigheter.
En av våra sju diskrimineringsgrunder i lagen är just kön och visst syftar den inte bara på kvinnor men som historien och nuet visar är kvinnor fortfarande en grupp som mångt och mycket missgynnas i stora delar av livet. Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. På grund av detta är det viktigt att vi ständigt påminner oss om den orättvisa och aktivt arbetar för att förändra situationen.

Vill du vara med i nätverket kring kvinnors rättigheter?
Kontakta oss: Lovisa.brinck@adbfyrbodal.se

en vecka fritt från våld

En vecka fri från våld sker under vecka 48. Det är en vecka för att uppmärksamma våldet och det våldsförebyggande arbetet ur ett genusperspektiv. Tillsammans står vi upp mot mäns och killars våld och arbetar mot ett mindre våldsamt samhälle.
I samma vecka ligger år 2020 den 25 november vilket är den internationella dagen av avskaffandet av våld mot kvinnor. Även kallad Orange day. Det är dagen då världen färgas i orange för att manifestera och ta ställning mot våldet. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.