mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om alla människors rätt till lika och rättvisa villkor. Att du är född som människa ska räcka för att du ska behandlas lika och utefter dina förutsättningar som människa. Alla ska behandlas med respekt oavsett olikheter. Tyvärr ser det inte ut så i världen och Sverige idag, olika grupper utsätts för orättvisa, diskriminering och våld. Vi har olika livskvalité, olika möjligheter trots att vi bör behandlas och vara lika. Såhär kan det inte vara. Därför är det viktigt att vi alla står upp för och arbetar för våra mänskliga rättigheter.

välkommen till en dag för medmänsklighet

Mänskliga rättighetsdagen är ett evenemang som har anordnats i Trollhättan varje år sedan 2017 med anledning av FN-dagen. Det är en samlingsplats för alla, allt från ideellt engagerade till skolor, tjänstemän och politiker som arbetar eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Årets tema handlar om val vi gör som medmänniskor varje dag. Det handlar om vikten av civilkurage, medmänsklighet och solidaritet. Valet är ditt syftar till allas möjlighet att påverka och förändra. Tillsammans är det vi som gör samhället till en bättre plats att vara på.
 

missade du föredragen och sändingen? se den i efterhand här:

Lovette Jallow 

12:00

Missa inte en av samtidens viktigaste röster när det gäller kampen mot rasism, diskriminering och orättvisor  i samhället. Lovette Jallow lyfter strukturella problem och individuella skillnader som uppstår när människor bemöts olika beroende på bakgrund, etnicitet, kön & hudfärg. 

Under sina föreläsningar pratar hon om främlingsfientlighet, vithetsnormer och privilegier. Hon pratar om personliga upplevelser som afrosvensk kvinna i ett samhälle där vithet premieras, och om strukturella problem och strukturer. Om hur vi kan förändra strukturer och inse vilka bias vi har och hur vi kan vara mer inkluderande i vårt språk och bemötande.

FELICIA MARGINEANU

Lyssna på Felicia Margineanu, en av Sveriges mest framgångsrika sociala entreprenörer och föreläsare. Hon delar med sig av sin egen inspirerande historia, där hon via sociala medier som 17-åring lyckades samla ihop 10 000 personer i en demonstration för antirasism och för allas likas värde efter valet 2010. Frustrationen över att inte ännu kunna rösta omvandlades till en drivkraft till att våga göra sin röst hörd. 

Tio år senare är Felicia Margineanus budskap fortfarande mer aktuellt än någonsin. Syftet med den här föreläsningen är att ge publiken nya tankar och perspektiv kring sitt egna ansvar som individer och medborgare, att visa att deras åsikt är viktig och att de, med eller utan rösträtt, är en viktig röst i samhället.

Lukas Svärd

Lukas Svärd föddes i fel kropp. I 18 års tid levde han i konstant kamp mot sig själv, sin kropp och samhället, fram tills han fick genomgå en könskorrigering. Efter könskorrigeringen trodde Lukas att kampen skulle vara över, men fick snart veta att han inte var välkommen på grund av sin bakgrund. Trots alla motgångar och psykiska såväl som fysiska påfrestningar lever Lukas i dag ett lyckligt liv med sin fru Karin, och hans väg dit är en gripande och fantastisk historia som berör in i djupet.

Hat, misshandel, mobbning och sexuella övergrepp. Det var en del av Lukas Svärds vardag i 18 år. Efter att ha genomgått en könskorrigering fortsatte kampen mot samhället och dess ideal, fördomar och bemötande. Idag berättar en Lukas Svärd föreläsning om de extrema motgångarna, men även om motivationen och viljan att gå vidare och nå sina mål i livet.

Vill ni engagera er i nätverket inför nästa MR-dag eller kanske vara med som utställare? Vill du veta mer om evenemanget?
Kontakta oss på info@adbfyrbodal.se eller ring till 0520-834 53 så berättar vi mer.

bilder från mr-dagen 2020

loading...

SPONSRA MR-DAGEN

För att vi ska kunna genomföra MR-dagen behöver vi er hjälp!
Att sponsra Mänskliga rättighetsdagen är ett sätt att visa på vilka värderingar er organisation står för. Alla är för mänskliga rättigheter men vad en gör i praktiken ser ofta olika ut. Detta är ett grymt tillfälle för er att visa på handlingskraft, ni står upp för, och är med i främjandet av mänskliga rättigheter genom denna sponsring.

Se mer information i dokumentet nedan 

Mänskliga rättighetsdagen Fyrbodal är ett event som anordnas varje år med anledning av FN-dagen den 24 oktober. Dagen är ett tillfälle för föreningar, organisationer och allmänheten att mötas och prata om mänskliga rättigheter, lyssna på intressanta föredrag och få information av verksamheter som arbetar med dessa frågor.

 Syftet med evenemanget är att sprida kunskap om våra mänskliga rättigheter men också lyfta dem högre upp på dagordningen. Alla berörs av mänskliga rättigheter och det är därför viktigt att fler engagerar sig.

bilder MR-dagen 2019

loading...