mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om alla människors rätt till lika och rättvisa villkor. Att du är född som människa ska räcka för att du ska behandlas lika och utefter dina förutsättningar som människa. Alla ska behandlas med respekt oavsett olikheter. Tyvärr ser det inte ut så i världen och Sverige idag, olika grupper utsätts för orättvisa, diskriminering och våld. Vi har olika livskvalité, olika möjligheter trots att vi bör behandlas och vara lika. Såhär kan det inte vara. Därför är det viktigt att vi alla står upp för och arbetar för våra mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättighetsdagen

Mänskliga rättighetsdagen Fyrbodal är ett event som anordnas varje år med anledning av FN-dagen den 24 oktober. Dagen är ett tillfälle för föreningar, organisationer och allmänheten att mötas och prata om mänskliga rättigheter, lyssna på intressanta föredrag och få information av verksamheter som arbetar med dessa frågor.

 Syftet med evenemanget är att sprida kunskap om våra mänskliga rättigheter men också lyfta dem högre upp på dagordningen. Alla berörs av mänskliga rättigheter och det är därför viktigt att fler engagerar sig.

Alla är hjärtligt välkomna! Kom och mingla, lyssna på intressanta föredrag och dela erfarenheter med organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.
Evenemanget är öppet och gratis att delta på. Ta med dig mormor, skolklassen eller arbetplatsen. Mänskliga rättigheter är till för alla. 

Vill ni engagera er i nätverket inför nästa MR-dag eller kanske vara med som utställare? Vill du veta mer om evenemanget?
Kontakta oss på info@adbfyrbodal.se eller ring till 0520-834 53 så berättar vi mer.

SPONSRA MR-DAGEN

För att vi ska kunna genomföra MR-dagen behöver vi er hjälp!
Att sponsra Mänskliga rättighetsdagen är ett sätt att visa på vilka värderingar er organisation står för. Alla är för mänskliga rättigheter men vad en gör i praktiken ser ofta olika ut. Detta är ett grymt tillfälle för er att visa på handlingskraft, ni står upp för, och är med i främjandet av mänskliga rättigheter genom denna sponsring.

Se mer information i dokumentet nedan 

bilder MR-dagen 2019

loading...