Integrationsforum mot rasism i Trollhättan
Vi är en icke-statlig, partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation med cirka 30-tal föreningar och enskilda medlemmar.

Verksamheten är inriktad på att motverka
rasism, diskriminering och arbeta för integration i samhället.

Fyra projekt står under Integrationsforum, dessa är
Antidiskrimineringsbyrån, Kvinnoforum, Språkcafé och vår nystartade projekt Nycklar till det svenska samhället.

Integrationsforum är även initiativtagaren till Nätverket för Mänskliga Rättigheter i Trollhättan-Sweden.
Integrationsforum vill:
  • Bilda opinion mot rasism och diskriminering.
  • Skapa mötesplatser mellan olika kulturer, bakgrund och könstillhörighet för att tillsammans arbeta för integration.
  • Utbilda informatörer och mentorer som skall ut till skolor, arbetsplatser och civilsamhället för att informera om integration, diskriminering och rasism.
Övergripande mål:
  • Se en attitydförändring avseende mot rasism och diskriminering i olika former.
  • Vara en träffpunkt för andra organisationer, och enskilda medlemmar.
  • Samarbeta med andra organisationer och enskilda, som vill agera mot diskriminering och rasism och för integration, i Trollhättan, Fyrbodal och Västra Götalandsregionen.

Utmärkelser:

2000 - Årets Brobyggare Trollhättans Kommun. Priset gavs till Integrationsforum.
2014 - Nominering till årets Raoul Wallenberg-pris till Jorge Pereira som har jobbat ideellt mot rasism i Trollhättan sedan början av 80-talet och grundare till Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån.
2014 - Integrationsforum blev beviljad Människorättsstipendium inom Västra Götalandsregionen som tilldelades av Kommittén för Mänskliga Rättigheter.
2016 - Årets Brobyggare Trollhättans Kommun. Priset gavs till Integrationsforum grundare och ordförande Jorge Pereira.